Imperialistyczna Wikia
Advertisement

Wielki Klasztor Imperializmu im. Pani Basi siedziba kasty imperialistycznych Wysokich Kapłanów, znajdująca się w St. Gallen. Jest on również ostatnią na Niedźwiedźdomium szkołą kapłanów imperializmu Najwyższe Seminarium w St. Gallen. W skład zabudowań klasztoru wchodzi wiele budynków użyteczności sakralnej, dlatego nazywane jest również Wielkim Opactwem.

Historia[]

Po powstaniu miasta wokół letniej rezydencji Pani Basi najwspanialsza tytanka postanowiła stworzyć zakon szerzenia Imperializmu. Początkowo zgromadzenie kapłanów nie posiadało stałej siedziby, najwyższą władzę pełniła sama Pani Basia. Jej wolę spełniało tzw. Zgromadzenie – wszyscy kapłani.

Po Wielkiej Wojnie Imperialistyczno – Etnicznej St. Gallen mocno się rozrosło, a co z tym idzie ilość wyznawców imperializmu. Spowodowało to powstanie licznych odłamów i kłótni o dogmaty wiary. Pani Basia, chcąc zapobiec kłótniom oraz wojnom, stworzyła Wielki Klasztor Imperializmu oraz przeprowadziła reformę zwaną Reformą Światła. Spisano je w Księdze Nowego Światła. Dzięki tym zmianom imperializm został zjednoczony.

W czasie wojny z Tarpanem, miasto zostało obronione, dzięki poświęceniu kilku kapłanów. Złożyli oni swoje życie w celu wzmocnienia bariery otaczającej miasto. Na cześć ich pamięci ustanowiono urząd Wysokich Kapłanów, którzy codziennie wzmacniają barierę swoją mocą magiczną.

Po względnym (Tarpan skierował się w stronę krainy zwanej Edenem, by tam dalej kontynuować sianie zniszczenia) zakończeniu konfliktu Klasztor znacznie zwiększył liczbę swoich członków, co wymusiło rozbudowę już istniejących zabudowań, jak i powstanie nowych.

Po wybudowanie licznych kopalń dwimerytu oraz metali rzadkich w różnych zakątkach Paradoxu, sfinalizowano wybudowanie Głównego Klasztoru. Został on skonstruowany w stylu starożytnego imperializmu.

Obecnie Klasztor jest mocno związany z Wyższym Uniwersytetem oraz Akademią Magii, ponieważ wykładowcy często uczą na zmianę w tych trzech uczelniach. 

Zabudowania klasztorne[]

W skład klasztoru wchodzi wiele budynków, każde o innym znaczeniu:

  • Główny Klasztor siedziba Wysokich Kapłanów, znajdują się tam ich mieszkania i pracownie. W jego skład wchodzi również Sala Świętego Światła, gdzie Wysocy Kapłani w tajemny sposób podtrzymują Wielką Barierę.
  • Najwyższe Seminarium w St. Gallen – najwyższa szkoła kapłanów wśród wszystkich światów, jedyna na Niedźwiedźdomium. Szkolą się tam wszyscy kapłani z każdej hierarchii. Jego cechą charakterystyczną jest specjalny tytuł dla osób wykładających w szkole – Mistrz.
  • Szklarnie – ogół zabudowań gospodarskich, służących hodowli warzyw, owoców, ziół. Warzywa i owoce służą do zmniejszenia kosztów zaopatrzenia klasztoru.
  • Kolegium - ogólna nazwa na siedziby kapłanów, adeptów i wykładowców uczących w seminarium. Mieszczą się tam również liczne pracownie.
Advertisement