Imperialistyczna Wikia
Advertisement

St. Gallen – ogromne miasto mieszczące się w górzystej Szwajcarii we wszechświecie Niedźwiedźdomium, liczące sobie miliony lat. Obecnie jest ostatnim bastionem Imperialistów w tamtym świecie. To właśnie wokół niego stoi bariera stworzona przez Panią Basię. Inną cechą charakterystyczną jest ogromny portal, zastępujący port, dzięki czemu Imperialiści, nieposiadający umiejętności podróżowania między światami, mogą odwiedzić miasto.

Historia[]

Miasto powstało ponad kilka milionów lat temu po wybuchu wcześniejszego splugawionego świata (Wielka Burza), początkowo jako letnia rezydencja Pani Basi. Szybki rozwój miasta nastąpił po stworzeniu Imperialistów przez tytankę. Zasiedlali tereny wokół pałacu, budując liczne mosty pomiędzy górami, tarasując zbocza, wiercąc w górze tunele i komnaty. Początkowo miasto liczyło 350 tys mieszkańców.

W czasie Wielkiej Wojny Etniczno-Imperialistycznej miasto zostało zalane ogromną ilością imperialistycznych uciekinierów ze wszystkich zakątków świata. Spowodowało to szybki rozwój miasta, zwiększając liczbę mieszkańców do około 5 mln. Pani Basia w celu zapobieżenia agresji ze strony nieprzyjaciół utworzyła wielką tarczę (aurę magiczną), blokującą dostęp do miasta Etnicznikom, która podtrzymywana była przez licznych magów. Zablokowało to jednak rozrost miasta na dalsze tereny, dlatego w mieście wznoszono coraz to wyższe budynki.

Rozerwanie świata i rozpoczęcie Ery Walki o Dominację nie tknęło miasta, które dalej prężnie się rozwijało.

Po zalaniu świata legionami Tarpana i zawiązaniu sojuszu z Etnicznikami armia demonów próbowała zaatakować miasto, ale magiczna aura nie załamała się.

W następnych latach do St. Gallen przybywało coraz więcej ludzi uciekających przed legionami demonów, co spowodowało wzrost liczby mieszkańców do około 7,5 mln. Budowali oni swe budynki w kompletnie innym stylu. Miasto podzieliło się na starszą część – w stylu starożytnego imperializmu, a nowszą – w stylu nowoprzybyłych. Pani Basia nadal sprawowała kontrolę nad miastem oraz nad swoim kontynentem - Paradoxem, który jednak został zalany przez demony, podobnie jak Populius.

Po śmierci tytanki miasto przeszło pod panowanie Lookasa – Wielkiego Regenta Imperialistów. Obecnie miasto rządzone jest przez niego, a on sam co roku na Placu przed Wielkim Klasztorem mianuje nowych Inkwizytorów.

Dzielnice i budynki[]

Miasto dzieli się na kilka dzielnic, każda z nich odmienna od drugiej:

  • Stare Miasto – najstarsza część miasta, powstała przed wojną z Etnicznikami. W jej czasie została mocno uszkodzona, obecnie zamieszkana głównie przez elitę miasta oraz rdzennych Imperialistów. Znajduje się tutaj Akademia Magii.
  • Kamienna Włócznia – dzielnica miasta, znajdująca się pod powierzchnią góry, składająca się głównie z tuneli i komnat. Nazwa dzielnicy wzięła się z nazwy ogromnego stalagnatu znajdującego się pośrodku jednej z jaskiń.
  • Złote Miasto – dzielnica miasta, zamieszkana przez arystokrację, bogatych kupców, rzemieślników, bankierów, itd. Tutaj znajduje się także świecki Wyższy Uniwersytet.
  • Opactwo – dzielnica miasta, złożona z Wielkiego Klasztoru Imperializmu im. Pani Basi oraz okolicznych budynków, mieszkań zakonników.
  • Dolne Miasto – dzielnica, zamieszkana przez prostych rzemieślników, kupców, handlarzy, niezamożną szlachtę i patrycjuszy.
  • Dzielnica Wiejska - dzielnicę tę zamieszkują najprostsi ludzie: chłopi, ubodzy rzemieślnicy i plebejusze.
  • Wielki Pałac – była rezydencja Pani Basi, obecnie rezydencja Wielkiego Regenta Lookasa. Tam też znajduje się siedziba Dowództwa Imperializmu.

W tym mieście znajduje się Wielki Klasztor Imperializmu im. Pani Basi. Można znaleźć tam m.in.: Bibliotekę Prawdy, w której zgromadzone są najświętsze teksty o powstaniu świata (tam m.in. przechowywany jest oryginał Wielkiej Księgi Imperializmu).. Klasztor jest siedzibą kasty Wysokich Kapłanów, którzy z pomocą magii podtrzymują barierę wokół miasta.

Galeria widoków[]

Advertisement