Imperialistyczna Wikia
Advertisement
Imperialistyczna Wikia

Dowództwo Imperializmu - to instytucja, w skład której wchodzą: Najwyższy Dowódca, Najwyższy Kapłan oraz Najwyższa Kapłanka. To właśnie oni dowodzą imperium Pani Basi. Najwyższy Dowódca ma za zadanie dowodzić niezliczonymi armiami imperializmu, natomiast najwyżsi kapłani reprezentują lud. Nowe prawo może być wybrane tylko wtedy, kiedy wszyscy troje wyrażą na to zgodę.

Advertisement